NLP kursus

Hvad er et NLP kursus?

Hos NLP Akademiet er kurser et længere varende forløb, enten om det samme emne eller om flere forskellige emner. Et kursus kan eksempelvis være 8 timer pr. uge i 7 uger. Tid og varighed aftales når kurset planlægges. På vores kurser er der altid tilknyttet 2 undervisere og ved stort deltager antal er der også assistenter tilknyttet.

NLP kurser for firmaer

Et NLP kursus forløb tager altid udgangspunkt i hvilke behov du som kunde har. Er der brug for nye værktøjer til at sætte mål i forretningen eller skal vi kigge på hvordan vi udnytter de forskelligheder der er repræsenteret i personalegruppen. Emnerne er lige så forskellige som virksomhederne er. Fokus vil altid være, hvordan kan vi igennem kommunikation og samarbejde tænke ud af kassen og få en ny vinkel på de udfordringer vi står i lige nu. Og ikke mindst hvordan undgår vi at stå her igen om 3 måneder. Din virksomhed kan også vælge at afholde et kursus i Grundlæggende Kommunikation og Coaching.
Kontakt os her og forhør om prisen.

NLP kursus til privat

Vi udbyder hele tiden forskellige kurser for private. Kurset i Grundlæggende Kommunikation og Coaching (GKC) er en af disse. Et GKC kursus der klæder dig på til at anvende grundlæggende NLP principper, coachings modeller og viden om virkemidler i kommunikation. Efter et GKC kursus er der en skriftlig evaluering og praktisk opgave og du modtager et diplom for bestået evaluering. Ønsker du at deltage i et GKC kursus så kan du tilmelde dig grundlæggende kommunikation og coaching
Prisen på et GKC kursus er 15.000 kr.

Hvad er et NLP foredrag

Foredrag er typisk 2 timer om et emne. Der kommer 1 underviser. Emnet kan være valgt af dig eller Akademiet kan forslå et emne ud fra de udfordringer du har. Et foredrag er et oplæg fra os med mulighed for spørgsmål fra deltagerne. Eksempler på emner Parforhold, kommunikation med børn, livshjulet, sæt mål og nå dem, hvad kan jeg gøre for at andre lytter når jeg taler.
Prisen for et foredrag er pt. 50.- kr. pr. person. Kørsel skal påregnes.

Hvad er et NLP workshop

Ønsker du en hel dag omkring et emne feks. Redskaber til at snakke med dit barn, tips og triks til forældre med særlig sensitive børn eller hvordan bruger jeg mit kropssprog på en positiv og bevidst måde, så er det en workshop du skal have fat i. Typisk er det 7 timer incl. Frokost. På vores workshop er der oftest 2 underviser hele dagen alt efter deltager antal.
Prisen for en workshop er pt. 495.- kr. pr. person. Kørsel skal påregnes.

Hvor kan et kursus – foredrag- workshop foregå?

Vi afholder foredrag, kurser og workshops i hele landet.
Alle vores kurser, workshop og foredrag kan foregå både i vores lokaler eller i lokaler du anviser. Foredrag for en mindre gruppe kan sagtens være hjemme i din stue, ved køkkenbordet eller i haven, mulighederne er uendelige.

Har du spørgsmål kan du sende en mail på post@nlpakademiet.dk eller kontakte os

Særligt sensitive børn behandling

Citat af filosof Søren Kirkegaard (1813 – 1855)

Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Allerede på Søren Kirkegårds tid vidste filosoffen at det er vigtigt at møde mennesker i øjenhøjde. I vores tidsalder er dette stadig en sandhed. Barnet skal mødes på barnets præmisser i børnehaven, skolen og i hjemmet. Hvis det ikke sker, falder barnets ”korthus sammen”, det vil sige barnet bliver over stimuleret og reagere uhensigtsmæssig i både adfærd og tale. Når barnets behov ikke imødekommes, kan det med tiden blive en diagnose f.eks. stress, angst, tics, lavt selvværd mm. Andre symptomer er spiseproblemer, generthed, mareridt, ubegrundet følelses udbrud, overstimulering, mistrivsel og manglende søvn.

Er særlig sensitivitet en diagnose?

Der findes ingen psykofarmaka eller medicin der kan afhjælpe særlig sensitivitet.

Findes der behandling for særlig sensitivitet?

De særligt sensitive børn vil profitere af samtaleterapi, coaching og Systemisk familie opstilling. Ligeledes vil samvær med andre børn med samme udfordringer give børnene en indsigt i at de ikke er de eneste i hele verden der har det på denne måde. For at i møde komme dette behov, findes der en sommerskole for særligt sensitive børn. Børnene finder sammen med andre i samme situation, deres superheltekraft og får bland andet udarbejdet deres personlig skærm/skjold. (teknikker)

Du kan læse mere om vores sommerskole

Sammen med sommerskolen er der mulighed for forældre til at deltage i en workshop. Temaet er nye redskaber og måder at støtte børnene på.

Hvordan får jeg tøjkrisen om morgenen vendt til noget positivt?

Tøjkrisen om morgenen skal muligvis klares aftenen før, da det kan tage lang tid for barnet at bestemme og vælge hvilket tøj det har lyst til på dagen. Barnet kan bruge mange ressourcer for at vælge tøj, så et godt råd kan være at det er forældrene der lægger tøjet frem, aftenen før.

I videoen (kendetegn hos særlige sensitive) med Josefine bliver huen hendes redskab til at holde unødvendig lyde ude af hovedet. Det at hun får lov til at beholde huen på, gør at hun kan være i støjen i skolemiljøet, samt i hjemmet og til fritidsaktiviteter. Josefine fortæller at hun har brug for et særligt rum at kunne koncentrere sig i skolen og helt særligt når der er nationaltest. Josefine er god til selv at komme med løsningsforslag.

Hvad kan jeg gøre for at møde mit barn i øjenhøjde?

Når du møder dit barn i øjenhøjde, føler barnet sig set, hørt og forstået, hvilket er grundlaget for enhver god kommunikation. Du forklarer barnet dagsprogrammet. Hvad der forventes af barnet i dag, altså du laver en forudsætning (NLP-teknikker) at i dag skal du til tandlæge.

 Peter: Jeg henter dig fra skole klokken 13.00 og derefter tager vi til tandlægen.

Forberedelsen gør at barnet ved hvad der forventes og dermed er forberedt og klar til aktiviteten.

Et andet eksempel: i morgen er det svømning der står på programmet. Peter skal jeg pakke dit badetøj eller vil du selv?

Dermed inddrager du dit barn i processen med at vælge selv. Hvis du kan se at dit barn er overbelastet, overstimuleret og er ved at brænde sammen, er det vigtigt at du som forældre tager opgaven og aflaster dit barn, også selvom dit barn er 12 år og du tænker, det skal dit barn kunne i den alder.

Hvordan kan jeg hjælpe mit sensitive barn?

Børn med de særligt sensitive træk bliver ofte misforstået. Barnet bliver overfyldt med sanseindtryk og kan reagere med råb og skrig og konflikter med familien eller blive udadreagerende i sfo`en. Barnet trækker sig ind i sig selv og vil helst spille computer og høre musik alene.

Det kræver indsigt og en nøje planlagt dagsstruktur af dig som forældre. Det bedste redskab du har som forældre er at kunne aflæse dit barns stressniveau(teknikker) og herefter tilpasse dagsprogrammet.

Det stiller store krav til de mennesker der omgås disse børn, det være sig lærer, pædagoger og forældre. Børnene har brug for pauser, måske endda med nedrullede gardiner, voksen guidning til at overholde disser pauser før dagens næste sanseindtryk kommer farende i fuld fart. Der skal være indlagt en pausen imellem skole og fritidsaktiviteter, der skal aftales pauser mellem aftensmad og bad eller lektielæsning og gerne så konkret som muligt.

Barnet har brug for at være sig selv, finde ind til roen og bearbejde de indtryk der er oplevet og derved lade op til næste opgave. Kunsten som forældre er at kunne læse sit barn, at sætte grænser for de fritidstilbud der kan vælges imellem og støtte op om det valgte, at prioritere at lige netop dette barn skal have nogle andre rammer end de andre søskende. For at behandle søskende ens, skal vi behandle dem forskelligt. Dermed ment at alle i en søskendeflok er forskellige.

Hvad der har hjulpet Josefine

Josefine fortæller at hun har svært ved at blive beskidt på hendes hænder og derfor er det svært at lege ude, men hun har fundet en løsning, og det er at tage enten have handsker eller vanter på.
Når Josefine skal røre ved dej, på trods af denne udfordring holder hun af at bage. Josefine har fundet en løsning på problemet. Hun fortæller at hun tager handsker på, da hun slet ikke kan holde ud at rører ved dejen med sine fingere.

Kendetegn for særligt sensitive børn

Alle børn er sensitive, dog er der nogle børn som har en særlig grad af sensitivitet, der medfører at de observerer og aflæser alt omkring sig i en højere grad end andre. Det er børn med et særligt følsomt nervesystem, som opfanger og bearbejder de indtryk, som de får i løbet dagen meget dybtgående. De får flere detaljer med og de bruger ofte meget tid på at reflektere over deres læring og oplevelser.

Børn med ekstra følsomme karaktertræk

Ifølge Eliane N. Aron er det 15 -2o% af børn som er særligt sensitive. Elaine N. Aron er psykolog, forsker, forfatter og pioner indenfor særligt sensitive mennesker. Elaine Aron har en psykoterapeutisk praksis i New York og i San Francisco og har udgivet en række bøger om særligt sensitive børn og voksne.

Et træk hos særligt sensitive børn, er evnen til at tænker og føler dybt. Børn som er ekstra modtagelige for stimuli og de overvældes hurtigere af stimuli end andre børn. Derfor har særligt sensitive børn behov for at trække sig tilbage og holde pauser fra stimuli, for at kunne fordøje de mange indtryk de modtager.

Omgivelserne misforstår ofte de særligt sensitive børn, særligt hvis man ikke kender til de ekstra følsomme karaktertræk. Børnene blive opfattet som mindre sociale, eller som om der er noget galt med dem. Sensitive børns adfærd kan fejl fortolkes som autistiske eller ADHD-lignende. Adfærden er et udtryk for at børnene er overstimulerede og derfor reagere med at blive voldsomme, udadreagerende, højtråbende og intolerante. I disse tilfælde kan det mistolkes som autistiske adfærd. Et overstimuleret barn som reagerer med at blive voldsom og udadreagerende kan blive tolket som et barn med ADHD eller andet. Denne tolkning skyldes ikke ond vilje, men et manglende kendskab (behandling) og deraf uvidenhed om mekanismen hos særlig sensitive børn.

Maden har også en stor betydning for sensitive børn, se her i videoen af Josefine hvordan hun udfordres af konsistensen

Ligesom alle andre børn er særligt sensitive børn, beriget med forskellige karaktertræk, f.eks.

Hvad er kendetegnet ved et sensitivt barn?

Særligt sensitive børn har et mere sensitivt nervesystem, hvilket betyder, at de bemærker mere i deres omgivelser og reflekterer i højere grad, før de handler. Et kendetegn ved særligt sensitive børn er, at de kan være mere følsomme over for lys, lyde, varme, kulde og smerte. De har ligeledes mere intense følelser og bliver lettere påvirket af andres humør og stemninger, bl.a. fordi andres forventninger, kritik og irettesættelser bearbejdes dybere.

Det særligt sensitive barn stopper oftest op, inden det går ind i legen, og lægger nøje mærke til, hvad legen går ud på – f.eks. hvem styrer legen, hvilket humør har de andre børn, om nogen har brug for hjælp, hvordan er reglerne og er der undtagelser osv. Barnet vil på den måde være forberedt og begå færre fejl, når det indgår i legen.

Eks: Til gymnastik står Peter og beskuer hvad de andre laver, han observerer hvad legen går ud på, hvornår man skal stå i kø og hvem der tager lederskabet i legen. Dette kan godt tage de først 2 – 4 gange han er til gymnastik og det skal man være forberedte på som forældre. Giv Peter tid!

Det særligt sensitive barn er mere observant og lægger mærke til nuancer, som andre børn ofte overser og dette kan det tilskrives højere aktivitet i nervesystemet, hvor indtryk bliver integreret og bearbejdet med en større nøjagtighed og dybde.

Karaktertrækket kan både være en udfordring og en glæde for barnet og dets omgivelser. Den største udfordring er, at barnet bliver overvældet og udmattet, når så mange indtryk fra omgivelserne skal bearbejdes.

Det særligt sensitive karaktertræk kan, hvis det bliver misforstået, resultere i et dårligt selvværd hos barnet. Barnet føler sig anderledes end andre og bliver måske drillet med at være sart, kedeligt eller underligt.

Et særligt sensitivt barn bliver hurtigere gearet op, når det stimuleres af omgivelserne. Når barnet bliver overstimuleret, kan den fysiologiske tilstand sammenlignes med en stresstilstand. Josefine er her i videoen hvor hun skal lave en nationaltest, hør hvor svært det er for Josefine at lave testen, da der er forstyrrende lyde i klassen som forstyrrer hende. Josefine har selv flere løsninger på problemet.

Josefine er her i videoen hvor hun skal lave en nationaltest, hør hvor svært det er for Josefine at lave testen, da der er forstyrrende lyde i klassen som forstyrrer hende. Josefine har selv flere løsninger på problemet.

Ressourcer der kendetegner særlig sensitive

Det er berigende at være sammen med et særligt sensitivt barn, når barnets sensitivitet imødekommes. Som forældre, pædagoger, lærer kan vi, når vi møder barnet hvor de er, lære en stor del. Barnet er typisk højt begavet, indsigtsfuldt og reflekterende og har større modtagelighed over for positiv feedback. Det særligt sensitive barn er ofte særdeles samvittighedsfuldt, empatisk, omsorgsfuldt og besidder kreativitet og har en stor retfærdighedssans.

TILLYKKE det er en dejlig gave!

Husk at dit barn er unikt og har en gave af værdifulde træk. Det at være følsom, eftertænksom og nuanceret er en styrke, som vores samfund har brug for, både nu og i fremtiden.

Specifikke kendetegn hos dit barn:

Hvis du som forældre kan nikke genkendende til mindst 12 af punkterne, er der en sandsynlighed for at du har et særligt sensitivt barn.

Hvad betyder NLP?

Neuro Lingvistisk Programmering -   I det følgende vil du få oplysninger om det grundlæggende om NLP teorien og om hvad N, L og P står for.

Hvad er NLP?

Neuro –Lingvistisk Programmering, i hverdagen kaldet NLP – er en praktisk, jordnær og hverdagsbrugbar psykologi, uden det store teori-apparat bag sig. Bent-Charly H. Hansen har i 2012 udgivet et speciale der understøtter den videnskabelige undersøgelse af metoden. Det er en række konkrete, nemme værktøjer til at målrette kommunikationen mennesker imellem. Redskaber til at slippe gamle tankemønstre, som ikke er støttende længere og værktøjer, der gør dig mere bevidst om dig selv, dit sind og din adfærd ud fra tanke, at al forandring starter med en selv.

Historien bag NLP

Den psykologiske retning blev udviklet i midten af 1970’erne af sprogprofessor John Grinder og psykologistuderende og datalog Richard Bandler. Sammen med en række af deres mest begavede elever begyndte Bandler og Grinder at afdække de ubevidste sindsprocesser og adfærdsmønstre, som gør, at nogle mennesker er specielt velfungerende på et særligt område. For hvordan kan det være, at nogen mennesker er gode til noget, som for andre er meget vanskeligt? Hvordan kan det være, at man kan formidle det samme stof med meget forskelligt resultat?

Gruppen udviklede en metode, der kunne aflæse menneskers brug af kropssprog, tonefald og talemåder, så man kunne afdække hemmeligheden bag naturtalenter. Hvordan tænker, føler, opfatter og handler disse særligt begavede mennesker

– og hvordan kan man sætte deres tanker, følelser og handlinger i system, så de kan kopieres af andre mennesker, som ønsker at opnå det pågældende talent eller kvalitet.

NLP i fremtiden

NLP er videreudviklet gennem de seneste mange år. Der kommer hele tiden nye genier at studere og NLP er i stadig udvikling. Det er sagt om NLP at det er en psykologi form der aldrig bliver færdig udviklet, for som verden udvikler sig, gør NLP også.

Hvad er NLP i praksis?

Et eksempel på hvordan NLP fungere i praksis:

En pige spurgte sin mor: ”Hvad er NLP”?

Hendes mor svarede: ”Det vil jeg fortælle dig om et øjeblik, men du må først gøre noget, for at du kan forstå det. Kan du se bedstemor derovre i stolen”?

”Selvfølgelig” sagde pigen.

”Gå over og spørg hende, hvordan det går med hendes dårlige ryg i dag”?

Pigen gik over til bedste moderen. ”Bedstemor”, sagde hun, ”Hvordan går det med din dårlige ryg i dag”?

”Åh, det er lidt slemt, min pige”, svarede den gamle. ”Det er altid værre, når det fugtigt i vejret. Jeg kan næsten ikke bevæge mig dag”. Der gled et udtryk af smerte over hendes ansigt.

Pigen gik tilbage til sin mor. ”Hun sagde, det var slemt. Jeg tror, det gør ondt. Vil du nu fortælle mig, hvad NLP er”?

”Om et øjeblik, det lover jeg”, svarede hendes mor. ”Gå nu over og spørg bedstemor, hvad det morsomste er, du har gjort, da du var helt lille”.

Pigen gik over til sin bedstemor. ”Bedstemor”, begyndte hun, ”Hvad er det morsomste, jeg nogensinde har gjort, da jeg var helt lille”? Den gamle kvindes ansigt lyste op. ”Åh”, smilede hun, ”Der var mange ting. Der var dengang, da du og din ven legede julemand og dryssede børnepudder over hele badeværelset og lod som om, det var sne. Jeg lo – men jeg skulle ikke gøre det rent.” Hun stirrede smilende ud i luften.

”Så var der dengang, jeg tog dig med ud at gå tur. Vejret var dejligt, og du gik og sang en børnesang, du lige havde lært. Højlydt. Der gik en mand forbi, og han kiggede arrigt på dig. Hans syntes, du larmede for meget. Han bad mig om at få dig til at være stille. Du vendte dig om og sagde til ham: Hvis du ikke kan lide, at jeg synger, kan du bare lukke ørerne. og fortsatte endnu højere…” Den gamle klukkede af latter.

Pigen gik tilbage til sin mor. ”Hørte du, hvad bedstemor sagde”? Spurgte hun.

”Ja”, svarede hendes mor. ”Du ændrede, hvordan hun havde det, med ganske få ord. Det er NLP”!

Hvad står Neuro Lingvistisk Programmering for?

N = Neuro

Al information opfattes og lagres på nervebane niveau:

Neuro, betyder nerver, og henviser til de autonome nervebaner i kroppen, som sørger for vores automatiserede reaktioner. Vore reflekser. Nervebaner, der automatisk fører vores tanker ud i livet. NLP psykologiretningens ophavsmænd, Grinder og Bandler fandt fra starten ud af, at det kendetegnede mennesker med succes, at de havde ubevidste, automat handlinger når de havde succes med det de gjorde.

Når en tanke er skabt i hjernen, udsendes en neuro-peptide, en lille energi udladning, der løber ned igennem nervebanerne, og derved får nervebanerne til at afgive nogle impulser. Når man gentagne gange har tænkt den samme tanke og dermed aktiveret de sammennervebaner, har man skabt et mønster som med tiden bliver en vane. Når man har haft den sammen vane et stykke tid, er det blevet en del af personens identitet. Og så er vi tilbage ved de automatiske reaktioner, som kender tegner naturtalenters præstationer. Der tænkes en tank, som udløser en adfærd. Efter noget tid bliver den adfærd til en vane og tilslut bliver vanen til den identitet vi har.

L = Lingvistik

Det verbale og non verbale sprog.Alt kommunikation består af 3 dele:

  1. Krops sproget som andrager 55%
  2. Intonation som andrager 38%
  3. Ord som andrager 7%

Det indre sprog, vores indre dialog og måden at opleve verden på, viser sig i det ydre sprog igennem disse tre dele. Som skrevet ovenfor består vores kommunikation og den måde andre opfatter os på af 55% nonverbalt kropssprog. Det vil sige at når vi møder andre mennesker vil de helt automatisk aflæse vores kropssprog og danne deres egen model af verden ud fra dette. Når vores kropssprog, intonation og de ord vi siger matcher hinanden og udsender samme budskab, kaldes det for kongruens. Kongruens skaber tryghed, ro og entydighed hos dem der modtager de signaler vi sender.

I nogle tilfælde er der uoverensstemmelse mellem vores kropssprog og den måde vi siger ordene på, intonation. Dette kalder vi inkongruens og i disse tilfælde vil informationerne fra kropssproget altid vinde.
Inkongruens skaber usikkerhed, blandede budskaber og tvivl hos de mennesker vi kommunikerer med.

P= Programmering.

Vi mennesker oplever ikke verden som den er- vi oplever en model af verden.

Vi mennesker modtager konstant indtryk, informationer gennem vores 5 sanser. Syn, hørelse, lugt, smag og følesans. Kun en meget lille del af disse informationer når imidlertid frem til det bevidste sind. Vi kan simpelthen ikke rumme disse millioner af informationer, som vi dagligt modtager i det bevidste sind. Inden for NLP arbejder vi med en metafor for denne mekanisme. Vi har alle vores model af verden som er opbygget op gennem vores barndom, gennem de oplevelser vi har haft og måden disse oplevelser har påvirket os på. Vi har oplevet ting der har givet en referencerammen til om noget er godt eller dårligt, alt efter hvordan vi i øjeblikket har oplevet det og lagt det i det underbevidste lager af informationer.  På den måde danner vi hver især vores indre model af verden og det betyder at der ikke findes to mennesker i verden, der har samme indre oplevelser, lægger mærke til de samme ting eller fortolker alting fuldkommen ens. Vi mennesker vælger altså ubevidst at repræsentere en ydre oplevelse som indeholder millioner af information i en enkelt repræsentation. En repræsentation som er afgørende for, hvordan vi oplever situationen og hvilken betydning den får for os i fremtiden.

Hvordan kan du bruge NLP i hverdagen?

Kommunikation er en daglig udfordring og en livslang læring!

Vi kommunikerer hverdag, i mange forskellige situationer og med forskellige hensigter, fælles for alt kommunikation er at vi som mennesker gerne vil lykkes med at vores budskaber bliver set, hørt og forstået af dem vi er sammen med. Der er mange forskellige måder at sikre at kommunikationen går som vi ønsker det. Med NLP grundtanken og NLP redskaber kommer vi i mål med vores kommunikation med en større træfsikkerhed og med et minimum af investeret energi. For eksempel er det en vigtig viden at vi alle har vores model af verden. Vi snakker ud fra de oplevelser vi har med i rygsækken og disse oplevelser er vidt forskellige fra person til person. Og vigtigst, for at få en positiv kommunikation skal vi respektere andres model af verden, da vi jo ikke har nogen som helt forudsætning for at vide, hvilke informationer andre har i deres erfarings bank.

NLP Uddannelse

Hvorfor tage en NLP uddannelse?

Kender du følelsen af at møde en lukket dør, opleve gentagende misforståelser, eller ikke at kunne brænde ordentligt igennem med dit budskab? NLP uddannelsen giver dig en unik mulighed for at lære at kommunikere klart, åbne op for dine indre ressourcer og giver dig værktøjerne til at bruge dem. Når du beslutter dig for at handle, tager du det første skridt mod forandring

På NLP-uddannelse vil du udvikle dig både personligt og professionelt. Du vil få undervisning og indsigt i adfærd og reaktioner og værktøj til at forstå og håndtere tanke- og kommunikationsmønstre. Unikt for denne uddannelse vil du også blive undervist i systemisk familieopstilling. Gennem modulbaseret undervisning vil vi ruste dig, til at finde dit potentiale og bruge dine kompetencer fuldt ud. -Over for dig selv, din familie og i dit professionelle arbejde.

Vi giver det teoretiske jordforbindelse og hjælper dig til at gro stærke, sunde vaner og mønstre, som du kan bruge i det virkelige liv. På NLP-uddannelsen er vores mål at se dig vokse og blive endnu bedre i din kommunikation.

Hvem kan deltage på en NLP uddannelse?

Alle der har et ønske om at vide mere om kommunikation og personlig udvikling, der ønsker at tage ansvar for egne mål og drømme og mennesker der er nysgerrige på hvordan kommunikation kan forbedres, udvikles og målrettes. Det kræver ingen forudgående uddannelse eller eksamen at deltage.

Hvor holder NLP uddannelsen til?

NLP Akademiet afholder uddannelser i Jylland og på Sjælland. I Jylland har vi lokaler på Bystedvej 4, 7870 Roslev og på Sjælland er det på Holbæk Slot undervisningen foregår. Er du arbejdsgiver og ønsker en større del af personalegruppen uddannet på en gang, kommer vi gerne ud på jeres lokation. Som udgangspunkt kan vi undervise i NLP hvor det skal være, Jylland, Fyn, Sjælland eller Bornholm.

Hvad koster en NLP uddannelse?

En NLP uddannelse koster 19.995 kr. Hvis du er kommunal ansat, kan du søge om ca. 80% refusion fra Den Kommunale Kompetence fond. Du kan se vores tilmeldningsmuligheder for næste hold. Uddannelsen er moms pligtig.

Hvor langt tid tager en NLP uddannelse?

En NLP uddannelse tager 10 måneder. Uddannelsen er opdelt i 6 moduler hver på 3 dage. Imellem modulerne forventes det at du som elev deltager i øvegrupper, sammen med dine medstuderende. Der vil være en assistent tilknyttet gruppen hvor der kan søges råd og vejledning. Assistenten forventes ikke at deltager i alle møder. Selve undervisningen vil veksle meget imellem teori, tavle undervisning og praktiske opgaver. Der vil blive arbejdet i små grupper af 3-4 personer. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk evaluering og en praktisk opgave. Undervisningsholdene vil være på max. 15 personer.

Hvad kan jeg med en NLP uddannelse?

Når du har bestået evalueringen og står med dit certifikat i hånden har du mulighed for at være en mere bevidst og bedre udgave af dig selv. Du kan med den tillærte viden hjælpe venner, kollegaer og familie med de udfordringer der måtte opstå i forhold til kommunikation.

Du kan også bygge videre på din uddannelse med en Master Practitioner. Derefter er muligheden åben for at blive NLP Samtaleterapeut eller NLP Formidler.

Du kan finde flere oplysninger om vores NLP Uddannelse