Særlig sensitive børn

Hvordan får jeg tøjkrisen om morgenen vendt til noget positivt?
Hvad kan jeg gøre for at møde mit barn i øjenhøjde?
Hvorfor kommer vi i konflikter over småting?

NLP Akademiet afholder workshop med temaet:

Tips og triks til forældre med særlig sensitive børn
I får nye redskaber, muligheder og måder at gøre hverdagen endnu bedre på, med et særlig sensitivt barn. Der vil blive mulighed for at snakke med andre forældre og udveksle gode ideer.

Sommerskole 1

Der kommer flere informationer om sommerskolen i februar 2024
Ved spørgsmål kontakt os på 23 70 70 49 eller 50 50 56 38
Vil du vide mere?

Særlig sensitivitet børn

Hvad vil det sige at være særligt sensitiv?

Både voksne og børn kan være særligt sensitive.
Men hos børn er det ofte mere tydeligt, fordi de tit ikke trives i alle de krav, som en typisk hverdag består af, hvor det forventes at de deltager. De kan reagere anderledes, modsat eller ved at trække sig og lukke ned, fordi de endnu ikke har fundet redskaberne til at håndtere de indtryk og oplevelser, som overvælder dem.
Særlig sensitivitet er ikke en diagnose. Det er en anden og dybere måde at føle verden på.
En måde at forstå særlig sensitivitet på, er at forestille sig at de ”antenner”, som alle mennesker bruger til at sanse og opfange verden omkring os med, er ekstra udviklede. Deres antenner er ”indstillet” på en super høj frekvens i nervebanernes perceptionssystem og i deres følelser. Det bevirker ofte, at man som særligt sensitiv, har svært ved at forholde sig til ret mange forskellige stimuli på én gang uden at blive overstimuleret og overvældet af indtryk.

Kendetegn

Særligt sensitive børn kan ofte have det svært i sociale sammenhænge, som institution, skole eller fritidsaktiviteter. De føler alting meget stærkt og ofte er deres empatiske antenner indstillet på så høj en frekvens, at de fornemmer hvordan alle andre i rummet har det, på en gang. Derfor kan det være udmattende og det kan føre til, at de trækker sig, bliver vrede og kede af det eller mister lysten til at deltage eller komme igen, fordi det er for overvældende at være i.

Nogle konkrete kendetegn for særligt sensitive børn er f.eks.

  • Reagerer voldsomt på høje lyde, kraftigt lys eller stærke lugte.
  • Sanselige påvirkninger, som f.eks. at blive våd, beskidt, eller tøj der kradser, skaber store følelsesmæssige reaktioner eller problemer.
  • Udmattelse efter sociale aktiviteter, Indadvendthed og stort behov for alenetid.
  • Har behov for at trække sig, eller sidde væk fra en gruppe, selvom de gerne vil deltage i aktiviteten.
  • Store reaktioner på både positive og negative følelser -også følelser der ikke er deres egne.
  • Ofte et rigt indre liv, udpræget indlevelsesevne, dybe refleksioner og stærk retfærdighedssans.
  • Sans for detaljer og meget opmærksomme på verden omkring dem.

Særlig sensitivitet er en gave

Særlig sensitivitet kan komme til at lyde negativt, men det er egentlig en gave.
Som særligt sensitiv er man ikke nødvendigvis tynget af de negative sider, hvis man lærer at kende og sætte sine personlige grænser før man bliver overstimuleret. Også selvom disse grænser kan være anderledes end resten af samfundets normaliteter. Hvis man lærer at arbejde med sin sensitivitet og ikke imod den, er det at have et meget veludviklet opmærksomhed-felt, reflektionsevne, empati og kreativitet rene superevner.
Hos NLP Akademiet arbejder vi i feltet af særligt sensitive, med fokus på grænsesætning og at vende den ofte negative vinkel på de følsomme antenner, til at det kan blive ens unikke superevne!
Vi kender vigtigheden af at vende fokus fra at føle sig forkert, til at få mere selvtillid og selvværd. Oplevelsen af at man er grundlæggende god som man er -med sin sensitivitet.
Vi arbejder med konkrete redskaber, igennem NLP, coaching og pædagogisk praksis, der hjælper den enkelte til at finde de redskaber, der specifikt virker godt for dem.
Det er vigtigt, allerede som barn, at lære sunde strategier til, hvad man kan gøre for at tackle overstimulering, så de positive sider af den særlige sensitivitet kan få plads til at gro og blomstre smukt -i stedet for at vokse én over ørene.