Kendetegn for særligt sensitive børn

Alle børn er sensitive, dog er der nogle børn som har en særlig grad af sensitivitet, der medfører at de observerer og aflæser alt omkring sig i en højere grad end andre. Det er børn med et særligt følsomt nervesystem, som opfanger og bearbejder de indtryk, som de får i løbet dagen meget dybtgående. De får flere detaljer med og de bruger ofte meget tid på at reflektere over deres læring og oplevelser.

Børn med ekstra følsomme karaktertræk

Ifølge Eliane N. Aron er det 15 -2o% af børn som er særligt sensitive. Elaine N. Aron er psykolog, forsker, forfatter og pioner indenfor særligt sensitive mennesker. Elaine Aron har en psykoterapeutisk praksis i New York og i San Francisco og har udgivet en række bøger om særligt sensitive børn og voksne.

Et træk hos særligt sensitive børn, er evnen til at tænker og føler dybt. Børn som er ekstra modtagelige for stimuli og de overvældes hurtigere af stimuli end andre børn. Derfor har særligt sensitive børn behov for at trække sig tilbage og holde pauser fra stimuli, for at kunne fordøje de mange indtryk de modtager.

Omgivelserne misforstår ofte de særligt sensitive børn, særligt hvis man ikke kender til de ekstra følsomme karaktertræk. Børnene blive opfattet som mindre sociale, eller som om der er noget galt med dem. Sensitive børns adfærd kan fejl fortolkes som autistiske eller ADHD-lignende. Adfærden er et udtryk for at børnene er overstimulerede og derfor reagere med at blive voldsomme, udadreagerende, højtråbende og intolerante. I disse tilfælde kan det mistolkes som autistiske adfærd. Et overstimuleret barn som reagerer med at blive voldsom og udadreagerende kan blive tolket som et barn med ADHD eller andet. Denne tolkning skyldes ikke ond vilje, men et manglende kendskab (behandling) og deraf uvidenhed om mekanismen hos særlig sensitive børn.

Maden har også en stor betydning for sensitive børn, se her i videoen af Josefine hvordan hun udfordres af konsistensen

Ligesom alle andre børn er særligt sensitive børn, beriget med forskellige karaktertræk, f.eks.

 •  introverte og ekstroverte (indadvendte/ udadvendt)
 •  Fysisk aktive og inaktive
 •  Filosofiske og impulsive
 •  Sociale og gode i eget selskab
 •  temperamentsfulde og følsomme

Hvad er kendetegnet ved et sensitivt barn?

Særligt sensitive børn har et mere sensitivt nervesystem, hvilket betyder, at de bemærker mere i deres omgivelser og reflekterer i højere grad, før de handler. Et kendetegn ved særligt sensitive børn er, at de kan være mere følsomme over for lys, lyde, varme, kulde og smerte. De har ligeledes mere intense følelser og bliver lettere påvirket af andres humør og stemninger, bl.a. fordi andres forventninger, kritik og irettesættelser bearbejdes dybere.

Det særligt sensitive barn stopper oftest op, inden det går ind i legen, og lægger nøje mærke til, hvad legen går ud på – f.eks. hvem styrer legen, hvilket humør har de andre børn, om nogen har brug for hjælp, hvordan er reglerne og er der undtagelser osv. Barnet vil på den måde være forberedt og begå færre fejl, når det indgår i legen.

Eks: Til gymnastik står Peter og beskuer hvad de andre laver, han observerer hvad legen går ud på, hvornår man skal stå i kø og hvem der tager lederskabet i legen. Dette kan godt tage de først 2 – 4 gange han er til gymnastik og det skal man være forberedte på som forældre. Giv Peter tid!

Det særligt sensitive barn er mere observant og lægger mærke til nuancer, som andre børn ofte overser og dette kan det tilskrives højere aktivitet i nervesystemet, hvor indtryk bliver integreret og bearbejdet med en større nøjagtighed og dybde.

Karaktertrækket kan både være en udfordring og en glæde for barnet og dets omgivelser. Den største udfordring er, at barnet bliver overvældet og udmattet, når så mange indtryk fra omgivelserne skal bearbejdes.

Det særligt sensitive karaktertræk kan, hvis det bliver misforstået, resultere i et dårligt selvværd hos barnet. Barnet føler sig anderledes end andre og bliver måske drillet med at være sart, kedeligt eller underligt.

Et særligt sensitivt barn bliver hurtigere gearet op, når det stimuleres af omgivelserne. Når barnet bliver overstimuleret, kan den fysiologiske tilstand sammenlignes med en stresstilstand. Josefine er her i videoen hvor hun skal lave en nationaltest, hør hvor svært det er for Josefine at lave testen, da der er forstyrrende lyde i klassen som forstyrrer hende. Josefine har selv flere løsninger på problemet.

Josefine er her i videoen hvor hun skal lave en nationaltest, hør hvor svært det er for Josefine at lave testen, da der er forstyrrende lyde i klassen som forstyrrer hende. Josefine har selv flere løsninger på problemet.

Ressourcer der kendetegner særlig sensitive

Det er berigende at være sammen med et særligt sensitivt barn, når barnets sensitivitet imødekommes. Som forældre, pædagoger, lærer kan vi, når vi møder barnet hvor de er, lære en stor del. Barnet er typisk højt begavet, indsigtsfuldt og reflekterende og har større modtagelighed over for positiv feedback. Det særligt sensitive barn er ofte særdeles samvittighedsfuldt, empatisk, omsorgsfuldt og besidder kreativitet og har en stor retfærdighedssans.

TILLYKKE det er en dejlig gave!

Husk at dit barn er unikt og har en gave af værdifulde træk. Det at være følsom, eftertænksom og nuanceret er en styrke, som vores samfund har brug for, både nu og i fremtiden.

Specifikke kendetegn hos dit barn:

 • Barnet generthed er hæmmende
 • Barnet tænker alt for meget
 • Barnet er samvittighedsfuldt
 • Banet bliver let bevæget
 • Banet bliver let forskrækket
 • Banet ragere på tøj der kradser
 • Tøjet skal sidde rigtigt
 • Banet bliver irriteret når banet skal til at gøre flere ting ad gangen.
 • Banet bliver meget påvirket af TV-avisen, volds film mm
 • Når barnet er sultet, bliver banet ukoncentreret og min sindsstemning ændres
 • Banet bemærker og nyder sarte fine dufte, smage, lyde og kunstværker
 • Forandringer i barnets hverdag er svært
 • Barnet har en rig fantasi og indre liv
 • Barnet bliver ilde til mode ved høje lyde
 • Barnet bliver nervøs, når jeg skal lave meget på kort tid
 • Når barnet er et sted hvor rummet fysisk ikke er rart at være, så laver banet det om så det bliver hyggeligt og behageligt
 • Hvis barnets tøj bliver vådt, som to dråber vand, så skifter barnet tøj
 • Barnet har brug for alene tid
 • Konsistens i mad skal have den helt rigtige for barnet
 • Barnet stiller mange spørgsmål
 • Banet er meget empatisk
 • Barnet kan sætte sig i andres sted og kan mærke stemninger
 • Barnet er følsomt
 • Barnet føler smerte mere intenst
 • Barnet forsøger at undgå overvældende situationer: lejrskole, eller sove ude
 • Når barnet skal konkurrere eller bliver iagttaget mens jeg udfører en opgave, bliver barnet så nervøs eller usikker, at det klarer sig meget dårligere, end det ellers ville have gjort

Hvis du som forældre kan nikke genkendende til mindst 12 af punkterne, er der en sandsynlighed for at du har et særligt sensitivt barn.