NLP-teknikker

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering(hvad er NLP).

NLP er kommunikation helt ned i de små detaljer, det er ord, kropssprog det er tonefald i det du siger og gør. NLP er noget vi ofte gør i forvejen, så NLP s teori belyser det du gør og sætter fokus på det sker på adfærds niveau. Eksempel: hvorfor kan min kollega komme godt afsted med at sige til Fru. Petersen på plejehjemmet at hun trænger til et bad, og hvis jeg gør det samme, så får jeg får skæld ud af fru Petersen?

John Grinder og Richard Bandler(hvad er NLP) har studeret de dygtigste mennesker i verden, for at finde ud af hvorfor nogle mennesker er født til succes og det synes let for dem at opnå deres mål. Andre har det svært og kæmper med det at får ikke succes med de mål de har sat sig.
Grinder og Bandler blev særligt nysgerrige på de dygtigste mennesker og de studerede blandt andet Walt Disney, familieterapeuten Virginia Satir og Hypno-terapeuten Milton Erickson, for at finde ud af hvad de helt konkret gjorde. De gik ned i mindste detalje fra tale og toneleje, kropssproget, ordvalg og til de følelser der var forbundet med det at nå deres mål.

NLP-teknikker: Forudsætninger.

Leveregler og guidelines i NLP som er til refleksion og eftertanke.

”Hvad har du lært”

I denne sætning ”hvad har du lært?” forudsættes det at du har lært noget, og at du er i stand til at lærer.

Vi bruger alle ubevidst forudsætninger ( særlig sensitive behandling) til at opnå vores mål. Igennem sproget laver vi spor i hjernen og leder det ubevidste sind i en mere ressource fyldt retning.

At forudsætte noget betyder, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved selve opgaven.
Princippet i at anvende sproglige forudsætninger er, at give den anden person valgmuligheder for egen handling og adfærd.
Alligevel sørger du for at alle valgene ender med det mål du ønsker. At du har skabt en retning med valgmuligheder.

Her er eksempler på hverdagens udfordringer:

I dette eksempel er der ikke noget valg, forudsætningen er bare om ”hvornår” William skal på besøg og hilse på hunden Bella.

Små børn:

Her i dette eksempel, handler det om at barnet skal have fodtøj på, og barnet må selv vælge om det er kondisko eller støvler.

Du tænker måske, hvorfor skal barnet have et valg? Vores hjerner er indrettet sådan, at vi bedst responderer på de valgmuligheder frem for en ordre eller kommando. Det er konflikt nedtrappende at få et valg og giver medbestemmelse. Ved at bruge denne NLP- teknik kan du undgå en konflikt (særligsensitive) og dermed opnå bedre kommunikation.

Her er forudsætningen at barnet, skal hjem og det igen kan vælge imellem to forslag.

Tre eksempler til teenager:

Voksne:

NLP-teknikker: SANDWICH MODELLEN

Sandwich modellen er en positiv feedback model. En måde at give konstruktiv feedback på uhensigtsmæssig adfærd, med vægt på at du har alle de ressourcer du har brug for.

Sandwich modellen er en model der styrker personens selvtillid og selvværd og samtidig giver et konstruktivt forbedringsforslag.

Case:

Forstil dig teenageren som glemmer alt omkring sig.
Per skal i bad og efter badet ligner badeværelset et ”bombekrater” der ligger snavsetøj og håndklæder og deodoranter i en pærevælling på badeværelset.

Du har påtalt dette overfor Per mindst 100 gange, men lige lidt hjælper det.

Overbolle 3 specifikke sansebaseret   iagttagelser. Noget du har set, hørt eller duftet.

Og Bøffen er forbedringsforslaget. Det vil være endnu bedre når du husker at…

 Og Generelt er du et fantastisk menneske

I NLP bruger vi en metafor på denne måde at give feedback på, en sandwich. Det vil sige en overbolle, en bøf og en underbolle.

Punkt 1: overbollen, her skal du finde 3 positive iagttagelser, det betyder noget du har set eller hørt som Per har gjort rigtigt godt.
Her styrker du selvtilliden.

Du italesætter følgende:

  1. Per, det er hyggeligt at jeg kan hører dig synge i badet (for det har du hørt)
  2. Per, du dufter rigtigt godt efter du har været i bad (for det kan du dufte)
  3. Per, jeg kan se at du også har brugt creme i ansigtet, det er super godt! (for det kan du se)

Nu kommer vi til forbedringsforslaget altså ”bøffen” i sandwich. Vores sind er klar til et forbedringsforslag, efter de 3 positive iagttagelser. Vi binder de to dele sammen med et og

Underbollen af sandwichen, her styrker vi, selvværdet. Her fremhæver du Per`s værdier ved at sige, generelt er du: et rart, positivt, venligt, hjælpsomt, ordentligt menneske. Igen bindes sandwichen sammen med et og.

Du har nu givet en sandwich. Du har styrket selvtilliden og ændret en uhensigtsmæssig adfærd og til sidst har du styrket selvværdet.

NLP-teknikker: SKÆRM

En skærm er et redskab der kan bruges i mange situationer. Overfor børn der går under huden på dig, en partner der rammer dig lige i hjertet med det der bliver sagt og en chef der er lidt skarp i tonen og mange andre steder.

Modellen kan også bruges på jobbet. Hvis du har en kollega hvis adfærd rammer dig i en negativ retning. Skærmen vil hjælpe dig til en bedre egen tilstand hvor du oplever at kunne stå stærkere i dig selv uden at blive overvældet af andres ord, følelser og handlinger. Det at benytte en skærm ændre din oplevelse af situationen og dermed også udfaldet af situationen.

Sensitive børn har brug for at have et ”helle” et sted hvor de er fredet for stimuli. Sensitive børn(Særlig sensitive kendetegn) bliver let overstimuleret i skolemiljøet såvel som i andre sociale aktivitet. Denne gruppe af børn bliver særligt påvirket af andre mennesker, da de har en super kraft og kan mærke og føle hvordan andre mennesker har det. De er nærmest over empatiske. NLP har en model som hedder skærm (særlig sensitive behandling). I NLP Akademiet underviser vi, på sommerskolen, særligt sensitive børn, i at få deres personlige skjold.
NLP- skærmen kan hjælpe mennesker med at beskytte sig mod projektioner og stimuli fra andre mennesker.

NLP-teknikker: SKÆRM

Sådan gør du: 

I forklaringen på modellen skærm bruger vi A som repræsentant for den person der udspørger, og X som den person der har en udfordring.

Først beder du X om at finde en situation hvor X, bliver provokeret af en anden person. Du visualiser nu personen i den værste udgave.
Forestil dig nu at i sider overfor hinanden.

Spørgsmål til X:

  1. Hvad ser du fra personen overfor dig?
  2. Hvad hører du fra personen overfor dig?
  3. Hvor sidder følelsen i kroppen når du ser og hører på personen.

Du forklarer, at når du nu har en skærm bliver du beskyttet mod andres stemninger, følelser og adfærd, så du kan filtrere det uhensigtsmæssige fra og kun høre og se det vigtige i kommunikationen.

Din personlige skærm.
Hvordan skal din skærm se ud?

Du stiller spørgsmål for at finde frem til X´s unikke skærm. Det er vigtigt at skærmene kun dækker fra halsen og så langt ned som X ønsker det.

Eksempel på spørgsmål til skærmen:

Husk at gentag hvad X har valgt, altså skærmen er tyk, rund og den er i grønne farver, overfladen er nubret, den er hård og den er lavet af træ. X fortæller eksempelsiv, at den minder om en rund dør lavet i træ med blade på.

Nu skal skærmen afprøves. X beslutter hvordan skærmen skal aktiveres, et tryk i hånden, en knips med fingeren eller en forestilling om en imaginær knap der kan trykkes på.

Forstiller dig at personen sidder foran dig igen.

Aktiver dit anker og dermed din skærm. Mærk hvordan situationen nu er anderledes i forhold til personen. Hvad er anderledes i jeres kommunikation.

Tillykke du har nu en skærm eller et skjold!  Børn vil helst have et ”skjold” da de kan relatere til det igennem deres leg.

Husk at denne skærm/skjold kan bruges hvor som helst, hvor du har brug for at blive beskyttet og ikke blive overvældet af stimuli og følelser. Skærmen gør at du kan deltage i sociale sammenhæng, i klassen eller til fritidsaktiviteter i længere tid og med større positivt udbytte, uanset om det X Y Z du møder på din vej.

Dette billede er tegnet af en af børnene på NLP Akademiets sommerskole for sensitive børn 2022.

Denne superheltekraft var en engel, og den kunne beskytte og skyde med kærlighed.
Vi kan alle lærer meget af børn, hvis vi giver os tid til at lytte og være nærværende og i nuet. Barnet her har nu lettere ved at være i skolen.
Dette er et unikt bud på en skærm eller skjold.