Neuro – Lingvistisk – Programmering – NLP – er en praktisk kognitiv psykologi uden det store teori-apparat bag sig. Det er en række konkrete, nemme værktøjer til at forbedre kommunikationen mennesker imellem. Værktøjer til at slippe gamle begrænsende tankemønstre, som ikke er brugbare mere og værktøjer, der gør dig mere bevidst om dig selv, dit sind og din adfærd ud fra tesen, at al forandring starter hos dig selv.

Den kognitive psykologiske og pædagogiske metodik blev udviklet i midten af 1970’erne af sprogprofessor John Grinder og Richard Bandler,´der studerede psykologi og datalog.  Bandler og Grinder ønskede at afdække de ubevidste tanke processer og adfærdsmønstre, som gør, at nogle mennesker er specielt velfungerende på et særligt område. For hvordan kan det være, at nogen mennesker er gode til noget, som for andre er meget vanskeligt? Hvordan kan det være, at man kan formidle det samme stof med meget forskelligt resultat?

NEURO:  Betyder nerve og refererer til det autonome nervesystem, de automatiske reaktioner og reflekter.

LINGVISTISK: Det talte sprog, krops sproget, tonation og det indre sprog.

PROGRAMMERING: de forprogrammerede informationer vi har med i arve anlægget fra vores familie.